Koronatiedotteet ja -ohjeet

Pandemiakoordinaatioryhmän työvaliokunnan kuulumiset 30.6.2021  

Pandemiakoordinaatioryhmän työvaliokunnassa on tehty päätös, että henkilökunnan kuntosalien aukiolo sidotaan kyseisen kunnan omien kuntosalien aukioloon (ei yksityisten).  Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puolestaan on tehnyt päätöksen kaupunkien sisäliikuntatilojen rajoitetusta avaamisesta pääkaupunkiseudulla 1.7.2021 alkaen. Näin ollen myös HUSin pääkaupunkiseudun kiinteistöissä olevat liikuntatilat voidaan avata 1.7.2021.  


HUSin pandemiakoordinaatioryhmä on ilmoittanut, että rajoitukset puretaan HUSissa varovasti. HUSin omien epidemiasta aiheutuvien rajoitusten purkamista tarkastellaan kokonaisuutena. Periaatteena on, että rajoitusten purkamisessa huomioidaan voimassa olevat valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset, mutta HUSin sisäisiä rajoituksia tullaan purkamaan jossain määrin varovaisemmin, jotta HUSin kantokyky ei vaarannu henkilökunnan altistumisten ja/tai sairastumisten vuoksi. Rajoitusten purkamisesta tiedotetaan. Siihen saakka rajoitukset (esim. etätyösuositus, liikuntatilojen sulku, tilaustarjoilujen keskeytys, vierailurajoitukset) pysyvät voimassa.

Espoossa voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

HUSin pandemiakoordinaatioryhmän työvaliokunta on päättänyt, että HUSin sisäiset kuntosalit pidetään suljettuina edelleen. Päätös linkittyy kuntien vastaavaan toimintaan. Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee, että kunnissa aikuisten harrastustoiminta on edelleen keskeytetty. Kun Uudenmaan kunnat päättävät avata liikuntatoimintaa kuntosaleilla, asiaa käsitellään uudelleen HUSin pandemiakoordinaatioryhmässä.

Jorvin henkilöstöyhdistys noudattaa toiminnassaan koronakoordinaatioryhmän antamia suosituksia ja rajoituksia. Tästä syystä yhdistyksen harrastetoiminta on keskeytetty toistaiseksi.

Älä osallistu oireisena!
Tutustu käytännön ohjeisiimme koronavirustartunnan ehkäisemiseksi.

HUSin kuntosalien käytön reunaehdot koronapandemian aikana.
Näitä ohjeita noudatetaan myös muussa Jorvin henkilöstöyhdistyksen järjestämässä toiminnassa ja tapahtumissa soveltaen mahdollisuuksien mukaan.

Muista kiinnittää erityistä huomiota
käsihygieniaan, turvaväleihin ja 
maskin käyttöön
osallistuessasi yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin!