Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 13.5.2020

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat

Kokouksessa käytiin läpi toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 sekä tilintarkastajien lausunto. Kevätkokous myönsi tilivelvollisille yksimielisesti vastuuvapauden.

Kokous pidettiin osin etäkokouksena Teams-yhteydellä koronapandemiatilanteen vuoksi.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Tiina Koskinen ja sihteerinä Päivi Anttila. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Hänninen ja Essi Saarelainen.

Kokouksen pöytäkirja lähetetään jäsenistölle tiedoksi heti, kun se on saatu tarkastettua ja allekirjoitettua.