Puutyö

Puutyöjaoston toiminta jatkuu edelleen. Puuverstaan käyttäjät voivat käyttää olemassa olevia työkoneita ja oheismateriaaleja. Tarvittaessa jokainen hankkii / tuo tullessaan tarvitsemansa välineet, joita työssään tarvitsee.

Puutyöjaoston vetäjä: Ann-Mari Anttila  ann-mari.anttila@hus.fi  puh. 0405888904