Method Putkisto

Method Putkisto – syvävenyttelyllä notkeaksi

Valitettavasti Method Putkistoa ei pystytä aloittamaan keväällä 2022 ohjaajan puuttumisen vuoksi.

Ystävällisin terveisin

Vuokko Ruokamo, Method Putkisto -jaoston yhdysjäsen


Method Putkisto – menetelmän on kehittänyt Marja Putkisto.

”Kunkin lihaksen tulisi periaatteessa olla pitempi kuin luu, jota se liikuttaa ja tukee” Marja Putkiston klassikko vuodelta 1990.

Method Putkisto Original – Dynaaminen Syvävenyttelytekniikka on vartalon muotoa parantava metodi; tulokset ovat mitattavissa ja nähtävissä. Menetelmä lisää liikkuvuutta, notkeutta ja keskikehon voimaa.

Syvävenytys – tarkoilla venytyksillä pidennetään jännittyneet ja kireät lihakset, kunnes keho vapautuu neutraaliasentoon. Menetelmällä oppii oman kehon hallintaa ja tasapainoa. Lisäksi syvävenytys huoltaa niveliä ja rentouttaa.

Method Putkisto Syvähengitys – harjoitteilla parannetaan ja tehostetaan pallean toimintaa ja hengitystekniikkaa.

Method Putkisto Syväjumppa – harjotteilla vahvistetaan ryhtiä ylläpitäviä lihaksia oman kehon painoa hyväksikäyttäen.

Method Putkisto perustuu ensisijaisesti kireiden ja lyhyiden lihasten venytyksiin ja lihasten vahvistamiseen. Menetelmän tavoitteena on hyvä kehon hallinta. Harjoittelun myötä kehotietoisuus lisääntyy ja kehosta tulee voimakkaampi ja notkeampi. Method Putkisto- harjoittelussa tärkeää on parantaa hengitystekniikkaa ja lisätä pallean kimmovoimaa. Tehokas palleahengitys hidastaa sydämen lyöntitiheyttä, verenpaine tasapainottuu ja stressistä palautuminen nopeutuu.

Jorvin Henkilöstöyhdistys ry